اولین اقدام های و علامات را برای شما به اختصار میگویم که بدانید کی سگ اماده زایمان میشود در این زمان سگ ترشحات از قسمت واژان خواهد داشت و شکم به 

صورت گلابی در خواهد امد سگ بیقرار خواهد شد و له له میزند از خوردن امتناع میکند و همش به دنبال جایی میگرد د و زمین را میکند سگ ها ی بزرگ و سگ 

هایی که در حیاط زندگی میکنند عادت دارند تونل بکنند و در خاک زایمان کنند اما سگ های خانه فقط ادای این کار را در میاورند پس در این زمان جایی تاریک و امن 

را برای شان درست کنید سعی کنید زیاد با حیوان بازی نکنید و اذیتش نکنید مقدمات زایمان سگ

سگ خودش یکجا که اختمالا زیر تخت باشد یا درون کمد را پیدا میکند که نباید شما بگذارید زیر تخت باشد چون دسترسی به توله ها سخت خواهد بود از این رو 

برایش پد های اموزش ادارار یا ملافه های تمیز و بلااستفاده قرار بدهید مقدمات زایمان سگ محل زایمان را باید کاملا گرم کنید نزدیک 24 تا 28 درجه از این که سگ در حال زایمان هست از اینکه از سگ عکس بگیرید و یا فیلم بگیرید شدیدا اجتناب کنید و این 

که افراد خانواده تماشای زایمان سگ را بکنند نیز اشتباه ترین اقدام است و باعث میشود که زایمان به تاخیر بیفتد و سگ استرس بالایی را متحمل شود اینکه زایمان 

و بدنیا امدن توله ها برای شما جذاب باشد شاید برای شما دیدنی باشد اما برای سگ شدیدا استرس زاست و میتواند به مرگ توله عصبانیت مادر و بی قراری بیش از حد سگ منجر شود عجله نکنید شاید از اولین نشانه های زایمان تا زایمان اولین تولیه حتی تا 24 ساعت نیز طول بکشد پس بی مورد نگران نباشید 


بگذارید سگ در ارامش باشد سعی نکیند که به سگ غذا بدهید سگ در این زمان غذا نمیخورد مقدمات زایمان سگو فقط مقداری اب گرم در کنارش قرار دهید


در قسمت دوم به توضیحات در باره زایمان و کارهایی که باید انجام دهید میپردازیم 

نازنین غفاری 
www.straiton
vets.co.uk