مشکلات شایع سلامتی بچه گربه ها مشکلات شایع سلامتی بچه گربه ها 


بیماری ها و ویروس هابیماری های متعددی وجود دارند که بچه گربه ها میتوانند به آنها مبتلا شوند.بسياري از اين بيماري ها زماني كه گربه هاي بالغ را درگير ميكنند خطر كمتري خواهند داشت,اما بيشتر اوقات وقتي بر بچه گربه تاثير ميگذارند كشنده وجدي خواهند بود.FIV و لوسمي دو بيماري جدي و شايع ميباشند كه بچه گربه ها با آنها روبرو ميشوند.خوشبختانه اين دو بيماري با واكسيناسيون قابل پيشگيري ميباشند.يك دامپزشك ميتواند به شما كمك كند تا بهترين راه را براي محافظت از گربه ي خود پيدا كنيد.کرم ها و دیگر انگل های داخلی

مشکلات شایع سلامتی بچه گربه ها 


كرم ها يك نگراني بسيار جدي براي بسياري از بچه گربه ها ميباشند.يك مورد از كرم هاي روده اي در گربه هاي مسن تر ممكن است باعث مشكلات سلامتي ملايم تري شود,اما زمانيكه بچه گربه ها به آنها مبتلا ميشوند از رشد و نمو لازم آنها جلوگيري ميكنند.بنابراين بسيار ضروري ميباشد كه با انگل درماني وجود اين انگل ها را كنترل كنيد.با دامپزشك در مورد داروهاي مشخصي كه از اين انگل هل جلوگيري ميكند صحبت كنيد و اگر پت شما به اين نوع انگل ها مبتلا ميباشد خيلي سريع اقدام به از بين بردن آنها در بدن پت خود كنيد.کک ها و دیگر انگل های خارجیكك ها يكي ديگر از مشكلات رايج ممكن براي بچه گربه ها ميباشند,تميز نگهداشتن محيط كليدي براي محافظت پت شما در مقابل كك ها ميباشد.به علاوه داروها و درمان هاي مشخصي كه ميتوانند به از بين بردن كك ها كمك كنند وجود دارند از آنجايي كه بسياري از اين درمان ها براي پت هايي باسن بيشتر ميباشد دقت كنيد هر گزينه اي را كه براي از بين بردن كك ها استفاده ميكنيد متناسب با سن پت شما باشد.


سوء تغذيه از كمبود مواد مغذي مناسب
مشکلات شایع سلامتی بچه گربه هاماه ها و سال هاي اوليه ي زندگي گربه ها براي سلامتي و رشد آنها از اهميت زيادي برخوردار ميباشد.اگر يك بچه گربه زماني كه قسمت هاي مختلفي از بدنش در حال شكل گرفتن ميباشد بطور مناسب تغذيه نشود,بعد ها ممكن است با مشكلات سلامتي شديدي در زندگي خود مواجه شود.يك دامپزشك ميتواند به شما كمك كند تا بهترين نوع غذا را براي گربه ي خود انتخاب كنيد.
با واكسيناسيون مناسب,پيشگيري كردن بيماري ها و با استفاده از دانش يك دامپزشك شما ميتوانيد اطمينان حاصل نماييد كه پت شما از تمام مراقبت هاي مناسبي كه براي رشد و سلامتي نياز دارد برخوردار ميباشد.مترجم:S4R4
منبع:vetinfo