مستعد ابتلا به بیماری های:

اختلالات عصبی
ناشنوایی
دیسپلازی
کم کاری تیروئید
اختلالات چشمی(مانند ضعیف شدن پیشرونده شبکیه و آب مروارید)
در رفتگی استخوان کشکک

در خانه:

مناسب برای آپارتمان
نیاز به یک حیاط متوسط و حصار دار
نیاز به پیاده روی روزانه

نظافت:

ریزش مو کم
در صورت بلند بودن موها شانه کردن موها و حمام زیاد لازم است.
برای کوتاه کردن مو موهای اضافه و زیر پاها و اطراف دهان را کوتاه کنید.

دیگر حقایق:

طبق باور و اعتقادات این سگ برای صاحبان خود شانس می آورد.
تریر تبت یک تریر نیست.

تاریخچه:

نژاد بومی تبت
در عبادتگاه های تبت همراه و به عنوان نگهبان بوده است.
راهبان بودایی به عنوان هدیه شانس از آن استفاده می کرده اند.
این نژاد در سال 1920به انگلستان معرفی شد.
و در سال 1956به آمریکا آورده شد.

عکس هایی از این نژاد:

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.ترجمه:کیمیا

Webvet.com