به طور متوسط,دوره بارداری خوکچه هندی 63 روز است اما ممکن است مدت ان بیشتر شود و تا 75 روز نیز طول بکشد.در اینجا علائم بارداری خوکچه هندی توضیح داده می شود تا صاحبان ان ها سریع تر متوجه بارداری ان ها بشوند.