2-توله سگتان را در اسرع وقت نزد دامپزشک ببرید ،معمولا نوبت چکاپ های طبیعی سالی دوبار است .همچنین واکسن ها را باید به موقع بزنید و اگر مورد مشکوکی در سگتان مشاهده کردید فورا انرا با دامپزشک در میان بگذارید.

3-نگذارید توله سگتان دچار ترس ،استرس،پرخاشگری و ... او را بخوبی معاشرتی کرده و در طول روز او را شاد نگه دارید .

4-توله ی خود را دوبار در روز به پیاده روی ببرید .

5-توله سگ ها نیاز به یک رژیم غذایی خاص برای سالم بودن و رشد نیاز دارند .توله سگهای بسیار جوان نیاز به 4 وعده غذایی در روز دارند،زمانی که بزرگتر شدند میتوانید 4 وعده را به 3 وعده تبدیل کند ،سپس برای سگهای بالغ و بزرگتر 2 وعده یا حتی 1 وعده ی کامل .

6-اطمینان حاصل کنید که توله سگ شما در روز به اندازه ی کافی تفریح و سرگرمی دارد .

7-شما میتوانید از پرورش دهنده ی سگتان اطلاعات راجع به خلق توله سگتان بپرسید ،زیرا در مواقعی انها شناخت زیادی از تک تک سگهایشان دارند ،به این روش شما میتوانید توله سگتان را شاد نگه دارید و در نهایت موجب رضایت او شوید .

8-باید کاملا مراقب توله سگتان باشید و تمام روز او را با دقت زیر نظر بگیرید تا مبادا اتفاقی برایش بی افتد .

9-هرگز توله سگتان را شب هنگام در محیز نااشنا تنها رها نکنید .

10-اگر برای سگتان در مخصوص ورود و خروج از خانه نصب کرده اید شب هنگام انها را قفل کنید .* ترجمه :MOKO

* منبع: wikihow