تاثیرات منفی مصرف گوشت بر تغییرات آب و هوا (ترجمه)


پس از نشست مربوط به تغییرات اقلیمی در کپنهاگ، بسیار حیاتی و مهم است که که اطلاعات بدست آمده به دست مردم و رهبران سیاسی جهان برسد.

بر اساس گزارشی که با نام "سایه طولانی دام" در سال 
2006 توسط سازمان بین المللی کشاورزی و محصولات غذایی منتشر شد، به طور تخمینی تولید 18% گازهای گلخانه ای به دامها مربوط است. با این حال تجزیه و تحلیل اخیر توسط Goodlang و Anhang، همکاران نویسنده، که در مجله ی "World Watch magazine" نتیجه ی آن انتشار یافت حاکی از آن است که حدود 32.6 میلیارد تن کربن دی اکسید در سال، یا51% گازهای گلخانه ای در ساراسر جهان توسط دامها و محصولات فرعی آنها تولید میشود. 


دلایل اصلی ایجاد گازهای گلخانه ای از دامپروریها و پرورش حیوانات عبارت اند از:

1- جنگل زدایی و نابود کردن جنگل های انبوه برای ایجاد زمین کشاورزی و تولید غذای دامها.

2- متان تولید شده توسط مدفوع دامها؛ گاز متان نسبت به گاز کربن دی اکسید 72 بار قوی تر است و تاثیر بیشتری در گرمایش زمین دارد.

3- حمل و نقل گوشت و محصولات دامی در بین نقاط مختلف جهان.

4- پرورش و رسیدگی به حیوانات و کشتار آنها.


تولید گوشت قرمز نیازمند آب و مواد بسیار زیاد است در حالی که تولید محصولات غذایی دیگر به مقدار کمتری از این مواد احتیاج دارد و میتواند در تامین غذای افراد گرسنه ی جهان یاری کننده باشد.

براساس تحقیقات
 Goodlang و Anhang، جایگزینی محصولات دامی با محصولات مبتنی بر مواد گیاهی مانند سویا بهترین استراتژی برای جلوگیری از تغییرات آب و هوایی خواهد بود. آنها می گویند: این تغییرات که بر اثر پرورش دامها بوجود می آید تاثیری مانند سوختن سوخت های فسیلی و صنعت بر آب هوای جو دارد و جلوگیری از آن همانقدر مفید است که جایگزینی سوخت های فسیلی با انرژی های تجدید پذیر.

واقعیت این است که ما مطلع شدیم در حال حاضر زندگی ما بستگی زیادی به تولید گوشت برای مصرف انسانها دارد و این کار بسیار خطرناک است. ما هنوز هم فرصت داریم که مسیر خود را تغییر دهیم به به سیاره مان کمک کنیم. ما میتوانیم به راحتی و با انتخاب یک رژیم غذایی گیاهی مقدار زیادی از گازهای گرم کننده ی زمین را کاهش دهیم.

ما در حال بازی با زندگی خود و نسل های آینده و بعد از خودمان هستیم، و این دیوانگی است که از عواقب احتمالی پرورش دامها آگاه باشیم اما کاری انجام ندهیم. 

با انتخاب یک رژیم گیاهی یا حداقل کاهش هر چه بیشتر مصرف گوشت محیط زیست خود را بسازید. این موثرترین و ساده ترین راه برای جلوگیری از تغییرات آب و هوایی و تولید گازهای گلخانه ای است.


منبع: 
51percent.org

مترجم: علی کاظمیه (ToOoTi)