در تابستان بايد مكان مناسبي براي نگهداري سگ خود فراهم كنيد تا از گرما در امان بماند.لانه سگ بايد بزرگ و داراي كف و بستر از كاه و خنك باشد. نور خورشيد نبايد مستقيما به لانه ي سگ بتابد.
اگر شما لانه ي سگ را مجهز به سيستم گردش هوا ميكنيد بايد به طور دقيق اينكار را انجام دهيد زيرا سگها حيوانات كنجكاوي هستند و ممكن است سيم هاي برق را جويده و ايجاد مشكل جدي كنند.بهتر است لانه كمي از زمين فاصله داشته باشد تا اب به سيمها نفوذ نكند.اگر اب به داخل لانه نفوذ كند ممكن است باعث ايجاد بيماري شود.
لانه ي سگ بايد به اندازه اي بزرگ باشد كه بدن حيوان هنگام كشش به ديواره هاي لانه برخورد نكند.
اگر بستر از كاه باشد بايد هرچندوقت يكبار ان را عوض كرد.اگر بستر عوض نشود ممكن است كپك بزند و براي سگ مشكلات پوستي و تنفسي ايجاد كند
>>شما نبايد از يونجه استفاده كنيد زيرا قارچ هايي درون يونجه وجود دارد كه باعث خونريزي بيني ميشود<<
*نظافت

اگر به طور منظم به نظافت سگ رسيدگي شود پوشش (مو) حيوان سالم خواهد ماند
موهاي ضخيم ميتواند مثل يك كت بلند در تابستان مشكل ايجاد كند.برخي از صاحبان موهاي بلند و ضخيم سگ خود را در اوايل تابستان اصلاح ميكنند.چه موها كوتاه بشوند چه نشوند پوشش ازاد به سرحال نگه داشتن سگ بطور كلي كمك ميكند
*تغذيه

سگهايي كه در خارج از منزل نگهداري ميشوند در تابستان مقدار انرژي كمتري نسبت به تابستان نياز دارند
مطمئن شويد غذايي كه دراختيار سگ خود قرار ميدهيد كيفيت خوبي داشته باشد.به ياد داشته باشيد باشيد سگ ممكن است در زماني كه گرما شديد است غذا نخورد در هنگام گرماي شديد برسگ خود حتما نظارت داشته باشيد
قرار دادن اب در دسترس حيوان امريست ضروري.روزانه بايد اب زياد و تازه براي سگ فراهم كنيد.اگر سگ از ابي كه در استخرهاي راكد يا استخرهايي كه در ان شنا ميشود بنوشد ممكن است او را به شدت بيمار كند بنابراين به سگ خود اجازه ندهيد ازين اب بنوشد. >>فقط اب شيرين و تازه قابل قبول است <<
*نگراني هايي درباره ي وضعيت سلامتي

در تابستان سگ مستعد ابتلا به انواع بيماري هاست.نظارت دقيقي براي تشخيص بيماري هاي اوليه لازم است
سكته در اثر گرما براي سگ يك خطر بالقوه كشنده است به ويژه براي سگي كه لانه ي مناسب و اب تميز و سالم فراهم نشده 
اگر سگ گرمازده شود و فورا مورد معالجه دامپزشك قرار نگيرد احتمال رخ دادن سكته ي مغزي وجود دارد
علاوه بر بيماري هايي كه بر اثر گرما ممكن است ايجاد شود كنه ها و كك ها و مگس ها نيز يكي ديگر از مشكلات هستند.هرگونه تحريك پوستي و يا زخم ممكن است درمعرض هجوم حشرات قرار گيرد.
اگر سگ در فضاي بسته اي نگهداري نميشود خوردن زباله نيز باعث ناراحتي معده و روده او ميشود
تمام خودروها را دور از سگ خود نگه داريد.بسياري از افراد از ضديخ در خودروهايشان استفاده ميكنند كه ميتواند بسيار كشنده باشد
اطمينان حاصل كنيد كه سگ شما به مواد سمي و شيميايي دسترسي نداشته باشد.مواد شيميايي و كودهاكه براي باغ استفاده ميشود ميتواند تهديدي براي سلامتي سگ باشد
*مراقبت هاي دامپزشكي

اگر سالانه ازمون هاي فيزيكي در فضاي باز از سگ گرفته شود شما را در تشخيص بيماري و درمان ان بسيار ياري ميكند
انگل هاي روده اي در سگها شايع است كه براي درمان حتما بايد به دامپزشك مراجعه شود.البته پيشگيري هاي شما نيز بسيار مهم است
سگي كه در خارج از محيط منزل قرار دارند ممكن است توسط پشه هايي گزيده شوند كه سم موجود در نيش اين حشرات احتمال انقباض قلب را افزايش ميدهند

مترجم:Shamim
منبع:petplace