گریت دین مشکی (Black)چیست
کد مطلب : 493
تاریخ : چهارشنبه 17 اسفند 1390 - 07:47


رنگ مشکی در گریت دین باید براق باشد و وجود لکه های سفید مجاز است. در FCI رنگ مشکی که دارای لکه های سفید است به عنوان منتل در نظر گرفته می شود به همین علت وجود لکه های سفید و نداشتن رنگ یکپارچۀ مشکی خطا نمی باشد. اما وجود رنگ شتری، قهوه ای یا آبی سیاه در زمینۀ مشکی خطا محسوب می شود.

-
-


Resigzed Image Click this bar to view the full image.

-  

Resigzed Image Click this bar to view the full image.


 


منبع : پت شاپ پرشین پت
لینک این مطلب : http://web.persianpet.org/p493