سگهای عظیم الجثه دنیا
کد مطلب : 10
تاریخ : يكشنبه 17 بهمن 1389 - 09:56

 

 
 
تاریخ ایجاد پنج شنبه 26/06/1388
   
 
 

 

 

 Irish Wolfhoundیکی ازبزرگترین سگهای دنیا است. دارای ارتفاعی تا 98 سانتی متروموهای ضخیم وخشن می باشد. ازدیگرسگهای عظیم الجثه می توان به Great Dane ,  Komondor , Old English Sheepdog , Pyrenenan , New Found Land , Kuvaszاشاره کرد. نگهداری ازاین نژادها به دلیل جثه بزرگ آنها شرایط ویژه ای را طلب می کند. این سگها به محیط بزرگتری برای زندگی نیازدارند ومی بایست فعالیتهای بدنی زیادی درعرض روز انجام دهند. میزان خوراک وتغذیه آنها نیزبه مراتب ازسایرسگها بیشتراست. اصولا چنانچه تعلیم وآموزش این سگها به درستی صورت گیرد وسگهای مطیع وآرامی تربیت گردند می توانند به عنوان سگهای خانگی مورد نگهداری قرارگیرند.

سگهای عجیب وغریب

ب


سگهای عجیب وغریب

برخی ازسگها مثل خرس بزرگ وپشمالو هستند که ازجمله آنها می توان به نیوفوندلند اشاره نمود. سگهای چوچو(chow chow) با داشتن پوست گندمی رنگ وپنجه های نازک مثل گربه بیشتربه یک خرس عروسکی یا یک شیرکوچک شباهت دارند. سگ مکزیکی بدون مو(Mexican Hairless) موجود عجیب دیگری است که بیشتربه یک جونده کوچک شباهت دارد. بدن آن ظریف وپوست آن صاف وکاملا بدون مواست. خصوصیات عجیب وغریب دربین تمام سگهای دنیا با ارزش است. به این دلیل که اولا حیوانات غیرمعمولی به شمارمی روند ودرثانی برای نمایش کاربرد دارند. نژاد بدلینگتون تریر(Bedlington Terrier) با سرتخم مرغی شکل وگوشهای افتاده بیشتربه یک بره جوان شباهت دارد. ولی بدلینگتون برخلاف ظاهرخود چندان آرام وبی دفاع نیست. درحقیقت این سگ یک جنگنده خوب وشکارچی خرگوش است. نژادDandie Dinmontنیزیک تریرمنحصربه فرداست. موهای بلندی برروی پاهای کوتاهش دارد ویک کاکل پرپشت مونیزبرروی سرش دیده می شود. پارس آن تاحدی شدید است که بروز این صدا ازیک سگ کوچک تعجب آوربوده ولذا آن را به یک سگ نگهبان خوب مبدل ساخته است. برخی ازافراد به موهای عجیب وغریب سگها علاقه نشان می دهند. به عنوان مثال سگهای کوموندور(Komondor) وپالی((puliدارای موهایی هستند که آنها را به گوسفند شبیه می سازد. برخی ازسگها چنان قیافه ای دارند که با دیدن آنها نمی توان نخندید. نژاد پاگ(Pug) دربین این سگها واقعا دوست داشتنی است. همچنین نژاد شارپی( Shar-pai) دارای صورت وبدنی کاملا نرم وانعطاف پذیراست. پوست آن به قدری وسیع می باشد که روی بدنش ایجاد چین وشکنج می نماید. ازآنجائی که دربین انواع مختلف نژادهای سگ تنها تعداد معدودی ازآنها به ایران راه یافته اند. لذا دراین کتاب سعی شده است که تنها به معرفی این نژادها وهمچنین برخی ازنژادها که اهمیت جهانی بیشتری دارند بسنده گردد. مشخصات هرنژاد براساس استانداردهای بین المللی که توسط AKCارائه شده است عنوان شده وطبیعتا دورگه ها وسگهای مخلوطی که به فراوانی درایران وجود دارند ممکن است برخی ازآنها را نشان ندهند. همچنین به منظوراطلاع بیشترخوانندگان  گرامی ازآناتومی متفاوت درهرنژاد شکل هایی نیزبه صورت ضمیمه ارائه شده است تا درمقایسه با آنها قضاوت برروی اعضاء بدن یک سگ با سهولت بیشتری صورت پذیرد.


منبع : پت شاپ پرشین پت
لینک این مطلب : http://web.persianpet.org/p10