آموزش چرخیدن به دور خود به پرندگان _ ترجمه

یک چیز مورد علاقه ی پرنده (طعمه) را با دست راست خود در مقابل سر پرنده نگه دارید. سپس به آرامی آن را به سمت چپ سرش حرکت دهید، میبینید که پرنده برای گرفتن آن با سر دنبالش میکند. به همین صورت ادامه دهید و دستتان را دور سرش بچرخانید تا دوباره آن طعمه در روبروی سرش قرار بگیرد. اگر پرنده ی شما در نیمه ی راه حرکت سرش را متوقف کرد طوری که پشت سرش رو به شما بود، در اینجا دستتان را متوقف کنید، سپس در این حالت بلافاصله طعمه را به عنوان پاداش به او بدهید. سعی کنید تشویقی های مناسبی را به عنوان طعمه در نظر بگیرید تا او تحریک شود تا چرخش سرش به دور خود را به پایان برساند.

هنگامی که پرنده یک دور کامل را به آرامی چرخید دستانتان را کم کم بالا ببرید تا خوراک ((طعمه)) به طور مستقیم در مقابل صورت پرنده نباشد. اینبار از دست دیگرتان برای جایزه و پاداش دادن استفاده کنید بر این اساس این دفعه پرنده پاداش را باید از دست چپتان دریافت کند. با اشاره به پرنده تان بفهمانید که دور خودش بچرخد ولی اینبار به او اجازه دهید خودش بفهمد که هنگامی که چرخید از دست چپ شما پاداش را دریافت خواهد کرد. همین کار را تکرار کنید و هر بار دستتان را بالا و بالاتر ببرید. اگر شما میخواهید که به طور شفاهی دستور دهید در هنگام انجام حرکت به سادگی بگویید: ((بچرخ)).