اولین نکته این هست که سگ شما از نژاد سگ های کوچک یا اپارتمانیست و یا سگ های کار و گارد 


برای هر کدام از این دو گروه باید برنامه خاصی را در نظر بگیرد .

اما نکته های کلیدی در این باره :
اگر شما سگ کوچک جثه دارید باید دقت کنید که پروتئین بیشتری باید به توله داده شود و در ازای ان میزان کمتری کربو هیدارت مورد نیاز هست.

اما برعکس در نژاد های بزرگ جثه میزان بالاتری از کربوهیدرات مورد نیاز هست و تا سگ های کوچک جثه


باید توجه داشته باشید که به یکباره نباید هرگز از غذا های خشک که با نام جونیور و این گونه نام برده میشود 
در سگ ها یی که تازه از شیر گرفته شده اند استفاده کنید پیشنهاد ما برای شما استفاده از غذای استارتر یا شروع کننده میباشد 
بعضی از تولید کننده گان غذای سگ ها این نوع غذا را تولید میکنند.

برای شروع به غذای جامد :ابتدا بهتر است غذای جامد را با شیر بز و یا کنسرو های مخصوص مخلوط نمایید 


همانطور که در قبل نیز توضیح داده شد شیر بز نزدیک ترین شیر به شیر سگ میباشد لازم به توضیح هست که حتما غذای کنسرو شده نیز باید مخصوص توله سگ ها باشد و نه کنسرو سگ های 
بالغ
.

علت اینکه غذای سگ هارا با شیر بز و یا غذای کنسرو شده مخلوط میکنیم فقط برای مزه بهتر ان میباشد و برای همین منظور هر 100 گرم غذای خشک را با یک قاشق غذای خوری کنسرو و یا یک چهارم لیتر شیر بز مخلوط کنیدتوصیه هایی مهم درباره غذای سگ های بزرگ و کوچک :

اگر مایلید سگتان کوچک بماند و کوچک باشدمیتوانید از غذا های معمول هم استفاده کنید بدون انکه نگران بزرگ شدن جثه شدن سگ تان باشید 
برای سگ های کوچک جثه میتوانید تکه های کوشت را به صورت ریشه ریشه و نواری ببرید 
به سگ بدهید تا غذایی مناسب برای شروع باشد 
دقت کنید که سگ ها نیازی به کربو هیدارت ندارند ( نشاسته - برنج ...)آنها ذاتا کوشت خوارند
و اما اگر سگ شما از نژاد های بزرگ جثه مانند گریت دین و ... هستند میتوانید به جیره غذایی انها کربو هیدارت هم اضافه کنید
منبع :

dogfoodadvisor

مترجم ؛
نازنین