بسیاری از انسان های گوشتخوار میدانند که نخوردن گوشت بیشتر به سلامتی انسان کمک میکند تا خوردن آن ولی متاسفانه اکثرا به دلیل طعم گوشت نمیتوانند خوردن آن را کنار بگذارند.

پزشکان خود به جای گوشت و مواد چربی و سلولوزی، میوه وسبزی را توصیه میکنند و رژیم گیاهی را سالم ترین رژیم غذایی میدانند البته درشراطی که از جایگزین های سالم گوشت همانند:سویا،قارچ و... استفاده شود.

منبع: Türkiye wikipedyesi
ترجمه: رزا.ج 

ادامه دارد....