مشخصات کلی گربه تیفانی (ترجمه)

این گربه های تقریبا موبلند در گروه گربه های آسیایی قرار می گیرند.
این گربه ها شخصیت فوق العاده ای دارند : آنها هشدار دهنده، بازیگوش و باهوش هستند. در عین حال بسیار مهربان و دوست داشتنیاند. یک حیوان خانگی واقعیند!
آنها به سرعت یکی از اعضای قابل احترام خانواده تان می شوند.
این گربه ها پوشش متوسط و نرمی دارند که درهم گره نمی خورد.

به یاد داشته باشید این مشخصات کلی ست و هر گربه ای منحصر بفرد است.

مترجم : مهرنوش شیروانی (Mehrn0osh)
منبع : yourcat