علایم و نشانه ها

*سوزش و خارش
*افزایش موم (جرم) گوش
*ترشحات غلیظ و سیاه در گوش
*خارش گوش
*تکان دادن سر


انگل گوش در سگ ها (Ear Mites)انگل گوش در سگ ها (Ear Mites)
 

تشخیص

علایم انگل گوش اغلب شبیه دیگر بیماری های مربوز به گوش است.به طور مثال عفونت های قارچی نیز مانند این بیماری، اگزوداهای (ترشحات) سیاه و سفید در گوش سگ تولید میکند.از آنجا که استفاده ی نا بجا از ضد انگل در گوش میتواند التهاب گوش را شدید تر کند،تشخیص دقیق لازم و ضروری است.این تشخیص برای دامپزشک ها نسبتا آسان است.
این انگل ها در گوش، با یک اُتوسکوپ نورانی (Otoscope) قابل رؤیت است.نور اتوسکوپ باعث حرکت این کرم ها در اطراف موم ها میشود که همین امر آنها را از دیگر بیماریها متمایز میکند.اما اگر دامپزشک با استفاده از اتوسکوپ نتواند دقیق تشخیص بدهد،ممکن است راه های زیر را پیش بگیرد:
*آزمایش سیتولوژی
*شمارش کامل خون (CBC) ؛ برای بررسی وجود عوامل عفونی 
*آزمایش پوست
*CT اسکن و یا رادیوگرافی (X-Ray) ؛ برای تعیین سلامت کانال گوش و استخوانها
*تست ها و آزمایشات حساسیتی


انگل گوش در سگ ها (Ear Mites)

 
درمان

دامپزشک شما قبل از استفاده از دارو درمانی،گوش های سگتان را تمیز می کند.ابتدا اگزودا باید از داخل گوش حذف شود،چون در صورت وجود آنها استفاده از دارو بی فایده است.پس از حذف اگزودا او داروی لازم را تجویز میکند.داروهای رایج مورد استفاده در این بیماری میتواند شامل: ترسادرم1 با نام تجاری تیابندازول2 و آکارکس3 با نام تجاری ایورمکتین4 باشد.
درصورت لزوم دامپزشک به شما طریقه ی تمیز کردن صحیح گوش را یاد می دهد و به شما سفارش می کند که حد اکثر روزی دو بار گوش های سگتان را تمیز کنید.اگر پوست سگتان نیز تحت تاثیر این بیماری قرار گرفته بود،شما باید یه داروی موضعی به پوست او یزنید.پس از اتمام دوره ی درمان باید برای پیگیری معاینات به همان دامپزشکی مراجعه کنید.


انگل گوش در سگ ها (Ear Mites)

 
مراقبت های خانگی و پیشگیرانه

با خشک کردن گوش سگ و چک کردن آنها پس از هر بار استحمام برای یافتن ماده ی خارجی در گوش و یا کثیفی،میتوانید از این بیماری جلوگیری کنید و در صورت مشاهده ی هرگونه ماده ی خارجی در گوش سریعا به دامپزشک مراجعه کنید.


1= Tresaderm®
2= Thiabendazole
3= Acarexx®
4= Ivermectin


 
 

منبع: PetPlace 
نویسنده:
Dr. Debra Primovic 
مترجم:Ali