گریت دین ها داشتن تعامل با انسان را دوست دارند. آنها علاقۀ شدیدی به لمس شدن، نوازش، ماساژ و شانه شدن روزانه توسط صاحب خود را دارند و با انجام این کار احساس می کنند در مرکز توجه شما قرار دارند و با نشان دادن رفتار محبت آمیز این لطف شما را پاسخ می دهند.
در این زمان شما علاوه براینکه به نظافت سگ می پردازید، بدن سگ را نیز مورد بررسی قرار می دهید، ناخن های سگ را کوتاه می کنید، فرصتی برایتان فراهم می شود که یک زمان خاص بین شما و گریت دینتان بوجود آید. این زمانی عالی برای چک کردن هرگونه علائم اولیلۀ بیماریها می تواند باشد.
شما در زمان شانه زدن و ماساژ دادن سگتان می توانید از وجود برجستگی های جدید، التهاب های پوستی، جوش های خارش دار یا حساس، بریدگی ها، مشکلات و احساس درد در مفاصل، پنجه ها و ... آگاه شوید و قبل ار پیشرفت پیدا کردن بیماری از آنها جلوگیری به عمل آورید.
با این روش هم از لحاظ ظاهر و هم از لحاظ سلامت، گریت دین خود را در بهترین شرایط ممکن پرورش می دهید.