1.تمیز کردن پر با منقار
 

طوطی خاکستری افریقایی پرنده تمیزی است و بیشتر وقت خود را صرف تمیز کردن پرهایش با منقار میکند و این کار باعث آرامش پرنده شده و نوعی احساس راحتی به او میدهد.
 

2.ساییدن منقار
 

گاهی اوقات طوطی خاکستری افریقایی منقار بالایی و پایینی خو را به هم میساید و صدای این کار چندان بلند است که به راحتی شنیده میشود. این کار نشانه این است که پرنده سرحال و سرزنده یوده و قصد دارد بخوابد.
 

3.مالیدن منقار
 

طوطی خاکستری افریقایی پس از خوردن هر وعده غذایی و یا بعد از نوشیدن اب اقدام به مالیدن منقار به اطراف قفس ویا میله چوبی داخل قفس مینماید و این کار شبیه تمیز کردن دهان انسان پس از غذا خوردن با حوله است.
 

4.نوک زدن
 

طوطی خاکستری افریقایی به همه چیز نوک میزند. این کار در حقیقت به منزله حس کردن و شناخت اشیای پیرامون صورت میگیرد و باید میان نوک زدن و گاز گرفتن تفاوت قایل شد. زیرا که نوک زدن در حقیقت یکی از راههایی است که طوطی خاکستری افریقایی به وسیله ان سعی میکند تا خصوصیات اشیای پیرامون خود را کشف کند، همان طور که ادمی نیز با لمس کردن اشیا سعی میکند آنها را حس کرده و بشناسد.
 

طوطی خاکستری افریقایی نیز با نوک زدن میله چوبی داخل قفس سعی میکند میزان محکمی آن را بسنجد ،طوطی خاکستری افریقایی قبل از این که روی دست شما بنشیند ممکن است به دست شما نوک بزند در چنین حالتی پرنده میخواهد ببیند که ایا دست شما برای ایستادن وی جای محکمی است، به همین خاطر باید اجازه بدهید که این کار را انجام دهد.
 

اگر نوک زدن دردناک بود باید به او بگویید :نه!این کار را نکن!و سپس دست خود را به ارامی کشیده و برای لحظاتی پرنده را به حال خود رها کنید، اما به هیچ وجه سعی نکنید که دست خود را محکم به عقب بکشید، به گونه ای که این کار برای پرنده جالب شود و تبدیل به بازی گردد و پرنده بخواهد این کار را تکرار کند تا عکس العمل شما را ببیند.
 

5.تکان دادن سر
 

در آغاز ممکن است صاحب پرنده فکر کند که این کار در اثر رفتن اب در گوش پرنده یا نوعی طرب و شادمانی است، اما چنین نیست بلکه پرنده معمولا با این کار تلاش میکند تا با صاحب خود ارتباط پیدا کند و به گونه ای با او حرف بزند.
 

6.تکان دادن بالها
 

تکان دادن بالها یکی از رفتارهای عادی پرنده در داخل قفس است و پرنده سعی میکند با این کار خستگی و یکنواختی زندگی در قفس را برطرف نموده و بالهای خود را برای پرواز اماده نگه داشته و از وضعیت آخرین پرهای رشد کرده باخبر شود.
 

7.ایستادن وتکان دادن بالها
 

این رفتار نشان دهنده این است که پرنده علاقه زیادی به دست آوردن چیزی دارد و یا اینکه میخواهد به سوی چیزی که به ان علاقه مند است پرواز کند و در بیشتر اوقات ان چیز خوشایند، پرواز به سوی صاحبش میباشد.
 

8.آمادگی برای خاراندن سر
 

شاید بسیاری بدانند که طوطی خاکستری افریقایی وقتی سر خود را مقابل صاحبش پایین میاورد و گردن خود را به سوی او دراز میکند، منتظر است تا صاحبش، س اورا با ملایمت برایش بخاراند. از این رو در چنین حالتی باید با ملایمت پس سر حیوان را مالش داده و برای او خاراند و اگر پس از این کار پرنده خمیازه کشید، این بدان معنی است که کار صاحبش خوب بوده و پرنده از این رفتار خوشحال شده است.
 

9.جویدن
 

منظور جویدن بیش از حد است و باید دانست که این یک رفتار طبیعی و کاری خصمانه نیست حتی اگر که جویدن شامل اثاثیه و اشیای گرانبهای صاحب شود، در چنین حالتی باید صاحب پرنده اسباب بازیهایی در اختیار پرنده قرار دهد تا پرنده به جای جویدن اثاثیه منزل از این اسباب بازی ها استفاده کند.
 
ادامه دارد....