کانور پیشانی نارنجی _ترجمهخصوصیات و ویژگی ها

اگرچه کانور پیشانی نارنجی یکی از کوچکترین گونه کانورهاست با این وجود پرنده ای باغیور است که میتوانند هم تقلید کند و هم حرف بزند.صاحبان این گونه پرنده بر این ادعا هستند که کانور های پیشانی نارنجی پرندگانی نیرومند و دارای اخلاقی خاص میباشند.این پرندگان از بودن در جاهای شلوغ نگرانی ندارند و همچنین عاشق بازی کردن و تقلید کردن هستند.

بهداشت و سلامت/خلق و خو
کانورهای پیشانی نارنجی مستعد بیماری پرکنی و دیگر بیماری های رایج در طوطی سانان هستند.این گونه از کانور ها میتوانند به صاحبشان خیلی وابسته شوند.کسانی که پرنده شاد و سرگرم کننده ای را دوست دارند این گونه از کانورها یکی از بهترین گزینه برای انها میباشند.انها همچنین میتوانند یک تقلید و صحبت کننده خوبی باشند.کانور پیشانی نارنجی در بیشتر اوقات با کانور پیشانی هلویی قاطی میشوند.یکی از راه ها برای تشخیص این دوگونه از هم وجود دارد این است که کانور پیشانی نارنجی دارای منقاری تقریبا سپید رنگ و کانور پیشانی هلویی دارای منقاری سیاه میباشد:)


منبع:birdchannel
مترجم:کیارش نمیرانیان