درجه بندی غذای های سگ در دنیا-قسمت پنجم
کد مطلب : 653
تاریخ : دوشنبه 22 مهر 1392 - 11:52


دسته 5 ام که امروزه بسیار هم طرفدار دارد دسته 5 ستاره های غذای سگ میباشد غذاهایی گران اما بسیار با کیفیت که برای شما لیست شده است


) Acana Dog Food (Dry)

Acana Regionals Grain-Free (Dry)
Amicus Dog Food (Dry)
Annamaet Grain Free (Dry)
Artemis Fresh Mix Maximal Dog (Dry)
Back to Basics Dog Food (Dry)
Blue Buffalo Wilderness (Dry)
Brothers Complete Advanced Allergy Care (Dry)
Brothers Complete Dog Food (Dry)
By Nature Organics (Dry)
Canidae Grain Free Pure (Dry)
Canidae Single Grain Protein Plus (Dry)
Castor and Pollux Natural Ultramix Grain-Free (Dry)
DNA Dog Food (Dehydrated)
Dogswell LiveFree (Dry)
Dr. Harvey’s Oracle Dog Food (Dry)
Dr. Tim’s Dog Food (Dry)
Dr. Tim’s Grain Free Dog Food (Dry)
Earthborn Holistic Primitive Natural (Dry)
Evanger’s Grain Free Dog Food (Dry)
EVO Dog Food (Dry)
Go! Fit and Free (Dry)
Great Life Grain Free (Dry)
Hi-Tek Naturals Grain Free (Dry)
Holistic Blend Grain Free (Dry)
Horizon Legacy (Dry)
I and Love and You Nude Food (Dry)
Infinia Dog Food (Dry)
Innova Prime Grain Free (Dry)
Merrick Classic Dog Food (Dry)
Merrick Grain Free Dog Food (Dry)
Nature’s Logic (Dry)
Nature’s Variety Instinct (Dry)
Nature’s Variety Instinct Raw Boost (Dry)
Nutram Grain Free Dog Food (Dry)
Nutrience Grain Free (Dry)
Nutrisca Dog Food (Dry)
Only Natural Pet MaxMeat Dog Food (Dry)
Orijen Dog Food (Dry)
Oven-Baked Tradition Grain Free (Dry)
Performatrin Ultra Grain Free (Dry)
Pinnacle Peak Protein Formula (Dry)
Pioneer Naturals Grain Free (Dry)
Premium Edge Healthy Weight Reduction (Dry)
Primal Freeze-Dried Formula (Freeze-Dried)
Solid Gold Barking at the Moon (Dry)
Solid Gold Sun Dancer (Dry)
TimberWolf Platinum (Dry)
Tuscan Natural Carne Dog Food (Dry)
Victor Grain Free Dog Food (Dry)
Wellness Core Dog Food (Dry)
Wellness Core Reduced Fat (Dry)
Wysong Archetype Burgers (Dehydrated)
Wysong Epigen (Dry)
Wysong Uncanny Dog Food (Dehydrated)

Young Again Dog Food (Dry)
ZiwiPeak Daily Dog (Dehydrated)

پایان .


PersianPet Forum - www.mypet.ir http://persianpet.org/forum/thread133966.html#ixzz2hiDGJKQT 
Under Creative Commons License: Attribution 
Follow us: @persianpet on Twitter | mypersianpet on Facebook


منبع : پت شاپ پرشین پت
لینک این مطلب : http://web.persianpet.orgp653