* نکات منفی *
* آنها به طور معمول سگهای اجتماعی ای نیستند .
* می توان گفت چی واوا ها نژاد مناسبی برای خانواده هایی که فرزندان کوچک دارند , نیست .
* آنها نسبت به سرما بسیار حساس و آسیب پذیرند .
* نسبت به غریبه ها رفتار سرد و محتاطانه و همچنین نسبتا تندی دارند .
* نسبت به نژادهای دیگر رفتار خیلی دوستانه ای ندارند .
* نسبت به بعضی از تغییرات , شاهد رفتارهای نسبتا عصبی ای از آنها خواهید بود .
* به آسانی آموزش نمی پذیرند و نیازمند صبوری و استمرار بیشتری هستند .
 

 
* مراقبت های ویژه برای کودکان و چی واواها *


 
* کودکان می توانند به آسانی به سگهای کوچک آسیب برسانند . به کودکان باید تنها زمانی اجازه داده شود تا چی واوا را نگاه دارند که بر روی زمین نشسته باشند .
 
 
* کودکان نوپا باید در تمام اوقات ملاقات اشان با چی واوا باید مراقب اشان باشید . اسباب بازی هایی که پرتاب می شوند می توانند به ضربه ی مهلکی به سر چی واوا وارد کنند . فراموش نکنید که کودکان نوپا زمانی که تازه راه افتاده اند , بسیار به زمین می خورند , اما اگر اتفاق بروی چی واوا به زمین بخورند , صدمه ی جدی ای برای چی واوا به دنبال خواهد داشت .
 
 
* کودکان بدون هیچ مقدمه ای ممکن هست با اشتیاق فراوان و داد و فریاد به دنبال چی واوا اتان بدوند , این دقیقا رخدادی است که به شدت توله اتان را خواهد ترساند , ترس آنها یا باعث پرخاشگری اشان و یا حتی گاز کوچکی به کودک اتان بگیرند , برای جلوگیری از این اتفاقات , باید نظارت مستمری از برخورد های کودک و چی واوا اتان داشته باشید .
 
 
* متاسفانه برای کودکان و توله های کوچک , حوادثی رخ خواهد داد که برای هر دوی آنها , صدمه آور خواهد بود , پس از هیچ مراقبتی پرهیز نکنید و آنها را بیهوده ندانید .