هنر استفاده و کاربر غذاهای خشک :

بسته به سن سگ خود میتوانید یکی از دسته ها را انتخاب کنید اما دقت کنید زمانی که سگ ماده شما شیر وار میباشد میتوانید از غذای توله سگ ها استفاده کنید 
ولی چرا ؟ در غذای سگ های کوچک و جوان همواره از میزان بالاتری پروتئین و درصد بالاتری از پروتئین استفاده میشود و در غذای سگ های بالغ از میزان بالاتری از کربو هیدرات نشاسته ها استفاده میشود
هنر استفاده و کاربر غذاهای خشک :


اما در سگ های پیر باز هم از میزان بالاتری از پروتئین به علت اینکه نیاز بیشتری به جذب پروتین دارد از غذای با پروتین ، استفاده میشود و علاوه بر آن به علت پیر شدن دستگاه گوارش میزان بیشتری فیبر در این غذا ها یافت میشود و همانطور که میدانید کربو هیدرات ها ( نشاسته و قند ها ) باعث چاقی میشوند اما ارزش غذایی کمتر دارند تا پروتئین .پس با اطلاعات بالا شما باید برای سگ های شیر وار و حامله به دلیل این که سگ میزبان بچه های خود نیز میباشد و به میزان بالاتری از غذای با کیفیت بالا احتیاج دارند پس پروتئین بیشتر و باز هم به دلیل اینکه کربو هیدارت ها باعث چاقی میشوند پس نیاز کمتری به کربو هیدارت و میزان بالاتری پروتین دارد و لاجرم پیشنهاد میشود از غذای توله سگ ها برای مادر استفاده کنید.
ادامه دارد ....


هنر استفاده و کاربر غذاهای خشک :