ایست قلبی

ایست قلبی در سگها (کمکهای اولیه)
 

 
ایجاد ضربه (اغلب تصادف با وسایل نقلیه)، غرق شدگی، استنشاق دود.

 
اقدامات لازم
ابتدا راههای هوایی، نحوۀ تنفس و جریان گردش خون سگ را مورد بررسی قرار دهید و سپس احیای قلبی ریوی انجام دهید.

 
1_ بررسی راه های هوایی
ایست قلبی در سگها (کمکهای اولیه)
نگاه کردن: آیا قفسۀ سینۀ سگتان حرکت می کند؟

ایست قلبی در سگها (کمکهای اولیه)
گوش کردن: آیا می توانید صدای تنفس سگ را بشنوید؟

ایست قلبی در سگها (کمکهای اولیه)
احساس کردن: آیا تنفس سگ را بر گونه یا پشت دست خود احساس می کنید؟
 
ایست قلبی در سگها (کمکهای اولیه)
 
2_ کنترل تنفس
اگر سگ نفس نمی کشد، حیوان را به سمت راست بخوابانید، زبان حیوان را مقداری که از دهانش خارج نشود، به سمت جلو بکشید. دهان حیوان را بسته و در حالی که سر و گردن برای باز بودن مسیر تنفسی در یک راستا قرار دارند، سر را کمی به جلو خم کنید. برای دادن تنفس، سرتان را تا نزدیک بینی حیوان پایین بیاورید. سر حیوان را به طرفین بلند نکنید، زیر این عمل باعث انسداد راههای هوایی می شود. دهان سگ را بسته و دهانتان را در اطراف بینی حیوان قرار دهید. در سگ های کوچک دهان شما به طور طبیعی در اطراف دهان و بینی آنها قرار می گیرد.
برای سگهای بزرگتر، دهان سگ را بسته نگه داشته و دهانتان را در اطراف بینی سگ قرار دهید. سپس نفس بکشید و هوای بازدم را به داخل بینی یا دهان و بینی سگ بدمید، تا حدی که هوای لازم برای اتساع سینۀ حیوان فراهم شود. سگ های بزرگ نیاز بیشتر و سگ های کوچکتر نیاز کمتری به هوار وارده دارند.
نکته: برای جلوگیری از تماس مستقیم دهان با بینی حیوان، می توانید دستتان را در اطراف بینی مانند قیف حلقه کرده و از این طریق هوا را به داخل بینی سگ بدمید.

 
3_ کنترل گردش خون
نبض سگ را بر روی قلب و یا از روی شریان داخل رانی کنترل کنید.
نکته: قبل از رخ دادن یک وضعیت اضطراری، مکان دقیق نبض سگتان را یافته و کنترل کردن ضربان نبض را تمرین کنید.


ایست قلبی در سگها (کمکهای اولیه)

اگر گوشی پزشکی در دسترس نباشد با استفاده از گوش، چشم و حس لامسه نیز می توان ضربان قلب را مورد بررسی قرار دهید. اما با خرید یک گوشی پزشکی و اضافه کردن آن به جعبۀ کمکهای اولیه می توان به آسانی و با دقت بالاتری ضربان قلب سگ را شنید و تعداد نبض آنرا کنترل کرد.
قبل از بررسی ضربان قلب باید از محل دقیق گرفتن نبض در بدن گریت دین آگاهی داشت. بهترین منطقه جهت گرفتن ضربان قلب در قسمت چپ قفسۀ سینه، پشت آرنج، مابین دنده های 4 و 5 روی قلب است. دو انگشت دست راست خود را روی قلب قرار می دهید با استفاده از ساعت یا کرونومتری که در دست چپ خود دارید تعداد ضربان را در 10 ثانیه ثبت می کنید و عدد بدست آمده را در عدد 6 ضرب می کنید و حاصل آن میزان ضربان قلب در دقیقه می باشد که با علامت اختصاری BPM ) Beats Per Minute = ضربه در دقیقه) مشخص می گردد. ( 72=6*12) 
برای بدست آورن ضربان طبیعی سگ خود، این عمل را باید یکبار زمانی که حیوان در حالت آرامش و استراحت قرار دارد انجام دهید و یکبار نیز بعد از انجام فعالیت بدنی. ضربان قلب طبیعی در نژادهای بزرگ بین 60 تا 80 ضربه در دقیقه می باشد.


ایست قلبی در سگها (کمکهای اولیه)

بهترین منطقه برای گرفتن نبض گریت دین، سرخرگ رانی می باشد. برای این منظور دو انگشت اول را با کمی فشار برروی قسمت داخلی پای عقب درست در زیر جایی که چا به بدن متصل است قرار می دهید. شما می توانید ساختار طناب مانند، که شریان فمورال نامیده می شود را احساس کنید. تعداد دفعات احساس پالس در 10 ثانیه را در عدد 6 ضرب می کنید. دقیقا مانند محاسبۀ ضربان قلب صورت می گیرد.همچنین باید به میزان قدرت هر پالس نیز توجه داشته باشید.در صورتی که نبض وجود نداشته باشد، بلافاصله احیاء قلبی، ریوی را شروع کنید.
 4_ نحوۀ انجام احیای قلبی، ریوی

ایست قلبی در سگها (کمکهای اولیه)
 

الف) موقعیت قرار گرفتن بدن


سگ را بر روی زمین یا روی سطح سختی به سمت راست بخوابانید. 4 الی 5 مرتبه به حیوان تنفس سریع بدهید.


ایست قلبی در سگها (کمکهای اولیه)


 
ب) یافتن موقعیت قلب


دست چپ سگ را از محل آرنج خم کنید و به پشت سینه حیوان ببرید. نقطه ای که آرنج سگ در تماس با بدن می باشد، مکانی است که می توانید با دستتان آنجا را فشار داده و موقعیت تقریبی قلب سگ را پیدا کنید (این نقطه، محلی است که می توان ضربان نبض را در آن تشخیص داد.)

ایست قلبی در سگها (کمکهای اولیه)


 
ج) ماساژ قلبی


برای انجام ماساژ قلبی، ابتدا یک دست را برروی دست دیگر قرار دهید و انگشت ها را به هم چفت کنید. آرنج ها دست خود را محکم و ثابت نگاه داشته و به شکل عمود بر قفسۀ سینه، فشار وارد نمایید. این عمل تا هنگام بازگشت ضربان قلب بطور مرتب ادامه می یابد.


ایست قلبی در سگها (کمکهای اولیه)


 
د) نسبت ماساژ قلبی به تنفس مصنوعی


ابتدا در هر 10 ثانیه حدود 15 بار سینۀ سگ را فشار دهید، سپس یکبار تنفس بدهید. بعد از یک دقیقه نبض سگ را کنترل کنید. در صورت عدم پاسخ مراحل قبلی را دوباره تکرار کنید. 

نکته: سگ های بزرگ نیاز به فشار عمیق در حدئد 6_5 سانتیمتر دارند. برای سگ های کوچک سینۀ حیوان را در حدود 5/1 سانتیمتر فشار دهید. ممکن است تنها با استفاده از نوک انگشتان یا توسط یک دست بتوانید سینۀ سگ را فشار دهید. شما همچنین می توانید سینه حیوان را در محل قلب، بین دو دست قرار داده و فشار دهید.

ایست قلبی در سگها (کمکهای اولیه)
 

ه) فشردن ناحیۀ شکم سگ


در سگ های آسیب دیده، جهت بازگرداندن خون موجود در ارگان های شکمی به داقل قلب، نیاز به فشار دادن شکم توسط دست وجود دارد. برای انجام این عمل، یک دست را در طول ستون مهره ها قرار داده و کف دست را از پائین ترین نقطۀ شکم به سمت قلب بغلطانید. همچنین می توانید شکم سگ را در بین دو دست که یکی زیر شکم و دیگری روی شکم قرار دارد، فشار دهید. بعد از اجرای ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی، فشردن شکم را باید به برنامۀ احیای سگ اضافه کنید.و) کنترل نبض سگ


بعد از یک دقیقه و یا تقریبا هر چهار سیکل یکبار، دوباره نبض سگ را به روش توضیح داده شده کنترل کنید.ز) زمان توقف احیای قلبی


اگر بعد از 15 دقیقه هیچ علایمی از حیات مشاهده نشد و یا اگر برای ادامه دادن احیای قلبی، ریوی خسته شده اید، مطمئن باشید که برای کمک یه احیای سگ تمام تلاش خود را انجام داده اید و می توانید عملیات احیا را متوقف کنید.

طبق آمار ارائه شده در مورد انسان، احیای قلبی، ریوی، تنها حدود 18 الی 30 درصد موثر می باشد. این میزان موفقیت برای حیوانات در حدود 20 درصد مورد انتظار است.
________________
ترجمه و تدوین: سارا رنجبر