سعی کنید قفس همستر را جایی قرار دهید که دیگران هستند.اما هنگام سروصدا و یا امدن حیوانات خانگی دیگر به خانه شما(سگ و گربه)قفس همستر را جابه جا کنید.هنگامی که همستر ها خواب هستند نباید سروصدا زیاد باشد زیرا موجب مضطرب شدن و عصبی شدن همستر می گردد.

هرگز هنگامی که همستر خواب است مزاحم او نشوید.مخصوصا در هفته اولی که همستر به خانه شما امده.هنگامی که بیدار شد و از خانه خود بیرون امد می توانید او را به ارامی نوازش کنید.هرگز همستر را از خانه خود به زور بیرون نیاورید.


رام کردن همستر:
همستر ها برای اینکه بتوانند به شما اعتماد کنند به زمان احتیاج دارند.
هرگز عجله نکنید.این کار شما باعث ترس بیشتر همستر می شود و حیوان دیرتر با شما ارتباط برقرار می کند.به یاد داشته باشید اگر بیش از حد به همستر تان فشار بیاورید همستر شما عصبی و مضطرب می شود.هرگز سعی نکنید به زور همستر خود را در دست بگیرید.
برای اینکه بتوانید با همستر خود ارتباط برقرار کنید باید به نکات زیر توجه کنید:
گام اول:همانطور که گفته شد به مدت یک هفته دست خود را نزدیک هستر نبرید و بگذارید به محیط جدید عادت کند.بعد از یک هفته شما می توانید با غذا دادن به همستر توجهش را جلب کنید.

گام دوم:کنار قفس همستر بنشینید و با او به ارامی صحبت کنید تا صدای شما را بشناسد.نمی دانید چه بگویید؟!می توانید با صدای بلند برای همسترتان کتاب بخوانید و یا می توانید برایش اوازی ملایم بخوانید!

گام سوم:غذای مورد علاقه همستر را(بهتر است از تخمه افتاب گردان و یا کشمش یا میوه های خشک استفاده کنید.)در دست بگیرید.درست خود را به ارامی درون قفس ببرید.همستر خیلی ارام به دست شما نزدیک می شود.
توجه:هنگامی که همستر به دست شما نزدیک شد هرگز نباید سریع دست خود را عقب بکشید و یا همستر را نوازش کنید.زیرا این کار باعث ترس همستر می شود.وقتی همستر به دست شما نزدیک شد.برای برداشتن غذا به روی دست شما می اید.

گام چهارم:هنگامی که همستر بر روی دست شما امد نباید دستتان را تکان بدهید.اگر همستر بر روی دست شما برای گرفتن غذا نیامد نباید او را مجبور کنید.چند بار دیگر این روش را امتحان کنید و غذا را در دست خود به سمت همستر ببرید.اگر چند بار این کار راتکرار کنید بالاخره همستر در دست شما می اید.


گام پنجم:چند بار این کار را تکرار کنید.بعد از چند بار به ارامی دست خود را بالا بیاورید.اگر خیلی سریع دستتان را بالا بیاورید ممکن است همستر از روی دست شما بپرد و صدمه ببیند.شما باید خیلی ارام دست خود را بالا بیاورید.می توانید با دستی دیگر سر همسترتان را به ارامی نوازش کنید.چند بار این کار را نیز تکرار کنید و همستر را نوازش کنید.بعد از مدتی او متوجه خواهد شد که می تواند به شما اعتماد کند.
همستر ها ممکن است بعد از 1 هفته و یا بعد از 1 ماه به شما عادت کنند و این به سن همستر و طرز رفتار کردن شما با او بستگی دارد.

ادامه دارد...
مترجم:تارا
منبع:
exoticpets.com