بخش نخست :
هنر استفاده و کاربر غذاهای خشک :
این ها همه سوالاتی است که شما در این مقاله به آن خواهید رسید :اما مرحله اول انتخاب نوع غذا ! 

همواره سعی کنید از غذا با کیفیت و معروف استفاده کنید .شکم حیوان خود را آزمایشگاه سلیقه ای خودتان نکنید به رنگ و قالب و بسته بندی دقت نکنید و اجازه ندهید رنگ های الوان، نظر شما را از موضوعی که باید به ان دقت کنید دور بدارد 


با دقت محصول را مطالعه کنید : 
اولین مورد 


بایدغذا سوپر پرمیوم ویا حد اقل پرمیوم باشد 
چرا ؟ 

چون این محصولات از چندین گرید غذایی ایجاد شده است 
هنر استفاده و کاربر غذاهای خشک :منظور چیست : کلیه قسمت های گوشتی حیوانات در غذای سگ و گربه استفاده میشود اما سگ شما نباید غذای بی کیفیت بخورد 
از پوست و استخوان و پودر استخوان تا روده دام ها و ظایعات کشتارگاهیدر غذاهای سگ ها استفاده میشود

برای ارزان تر شدن غذا اما این دلیلی میشود بر بی کیفیت شدن غذای سگ و گربه و برای مزه دار کردن ان مجبورند ترکیبات فسفر دار و طعم دهنده را به ان اضافه کنند که این هم باعث کریستال شدن در دستگاه دفع ادراری حیوانات میشود و حتی بسیار ی از کار خانه ارزان و معروف از پروتئین های گیاهی که فاقد کلیه امینه اسید های لازم برای غذای سگ ها میباشد استفاده میکنند که امینو اسید های باز دارنده بسیاری دارد و که کلیه موارد مورد نیاز حیوان را به ان نمیرساند پس قدم اول باید محصولی با کیفیت درجه یک و سوپر پرمیوم و لااقل پرمیوم را برای سگتان انتخاب کنید 

قدم دوم در ادامه ............


هنر استفاده و کاربر غذاهای خشک :
منبع :
vetinfo.com 

مترجم نازنین غفاری