نمونه هایی پاراکیت های کوچک و محبوب
سر آلو
اطلاعاتی کلی درباره طوطی های پاراکیت(ترجمه)
باجریگار

اطلاعاتی کلی درباره طوطی های پاراکیت(ترجمه)
گردن دایره ایه هندی
اطلاعاتی کلی درباره طوطی های پاراکیت(ترجمه)
کواکر
اطلاعاتی کلی درباره طوطی های پاراکیت(ترجمه)
رزیلا
اطلاعاتی کلی درباره طوطی های پاراکیت(ترجمه)

الکساندرین
اطلاعاتی کلی درباره طوطی های پاراکیت(ترجمه)
اندازه:7--23البته بستگی به نوع آن دارد.
صاحب(دارنده):برای شروع خوب است.
قیمت متوسط:8--500دلار بستکی به نوع آن دارد.
عمر:8--40سال باز هم بستگی به نوع ان دارد.
سروصدا:بعضی از گونه های آن برای زندگی در آپارتمان خوب هستند ولی گونه های پرسروصدایشان باید در خانه زندگی کنند.
خصوصیات:قدرت سخنگویی در گونه های مختلف متفاوت است.باجریگارهای نر سخنگوهای بسیار ماهری هستند درحالی که یک باجریگار رزیلا سخنگو بسیار نادر است پس قدرت سخنگویی به نوع باجریگار مربوط است.
غذا:گونه های کوچک آن احتیاج به رژیم غذایی برای پرندگان کوچک دارند و گونه های بزرگ آن احتیاج به رژیم غذایی برای پرندگان متوسط دارند.منبع:allpetbirds.com
مترجم:
شایسته(baby pishi)