Resigzed Image Click this bar to view the full image.

تربیت پذیری

ریزش مو


انرژی

نگهبانی

کودکان

محبوبیتآرایش و نظافت :
موهای آن ها به ندرت احتیاج به شانه و یا برس زدن پیدا می کند . ولی اگر مایلید ریزش موی کم تری داشته باشند بهتر است موهای آن ها را مرتب شانه بزنید . و اگر موهای ریخته شده ی زیادی در جای جای خانه پیدا کردید باید آن ها را بیشتر برس بزنید .
تاریخچه :

باسنجی ها یکی از قدیمی ترین نژادهای شناحته شده هستند . و در آفریقای مرکزی به عنوان سگ شکاری از آن ها یاد می شود . عکس های سگ باسنجی در مقبره های مصر یافت می شود . این نژاد در سال 1895 از آفریقا به انگلیس برده شد . ولی بعد از از بین رفتن مجددا در سال 1937 به انگلیس برده شدند . اولین باسنجی آمریکایی در سال 1941 به دنیا آمد .
محبوبیت akc این نژاد در سال 2007 80 و نهمین از 157 نژاد گزارش شده است .
چند عکس از این نژاد :

Resigzed Image Click this bar to view the full image.