سگ شما چقدر عمر می کند ؟

"تخمین طول عمر با توجه به نژاد سگ شما"

به طور معمول طول عمر نژاد های کوچکتر نسبت به نژاد های بزرگتر _به دلیل تنش فیزیکی نژادهای بزرگ_1.5برابر است .سگ های ماده هم معمولا 2 سال بیشتر از سگ های نر عمر می کنند.اگر صاحب سگ از پیش بداند که نژاد سگش به اندازه سگ های دیگر عمر نمی کند,می تواند خود و خانواده اش را از نظر روحی برای هر اتفاقی اماده کند.

لیست زیر توسط American Kennel Club تهیه شده است که شامل نژاد و میانگین امید به زندگی نژاد است.

Labrador Retriever(لابرادور روتوایلر)-----------12.5 سال
Yorkshire Terrier(یورکشایر تریر)-----------------14 سال
German Shepherd Dog(جرمن شپرد)-----------11سال
Golden Retriever(گلدن روتوایلر)----------------12سال
Beagle(بیگل)-------------------------------------13 سال
Boxer(باکسر)------------------------------------10.5سال
Dachshundر----------------------------------------15.5سال
Bulldog(بولداگ)------------------------------------7سال
Poodle (پودل)--------------------------------------استاندارد:12 سال,مینیاتور:15 سال
Shih Tzu(شیتزو)----------------------------------13 سال
Miniature Schnauzerر---------------------------14سال
Chihuahua(شی هواهوا)----------------------13.5سال
Pomeranian (پومرانیان)------------------------15سال
Rottweiler (روتوایلر)---------------------------10سال
Pug(پاگ)--------------------------------------------13.5سال
German Shorthaired Pointer ر-----------------13 سال
Boston Terrier ر--------------------------------13 سال
Doberman Pinscher (دوبرمن پینچر)----------10سال
Shetland Sheepdogر--------------------------13.5سال
Maltese(مالتیز)--------------------------------14سال
Cocker Spanielر -------------------------------12سال
Great Daneر------------------------------------8.5سال

Siberian Husky(سایبرین هاسکی) -----------12سال
Pembroke Welsh Corgiر-------------------------------------13 سال
Cavalier King Charles Spanielر----------------------------10 سال

تصور رایج اشتباه در مورد محاسبه "سن سگ"
تصور رایج اشتباه این است که "یک سال سگ"برابر با 7 "سال انسان" است که منجر به اشتباه در محاسبه سن سگ(توسط 7 برابر کردن سن تقویمی سگ)شده است.در واقعیت سن سگ بسیار سریعتر از سن انسان افزایش پیدا می کند,به خصوص در 2 سال اول;با این حال این اختلاف اماری,نزدیکترین حالت به سن سگ هاست.
یک روش بهبود یافته برای ارزیابی این است که یک سال اول سگ معادل با 15 سال انسان و سال دوم سگ معادل با 24 سال انسان و بعد از 2سال از سن سگ ,یک سال افزایش معادل با تقریبا 4 سال از سن انسان خواهد بود.محاسبات بر پایه این روش دقیق تر خواهد بود.

طول عمر سگ بیشتر از امار و ارقام
جواب سوال "سگ من چقدر عمر خواهد کرد؟"بیشتر از یک عدد است. مانند انسان ها سگ ها هم از 3 مرحله جوان,میانسال و پیر _با همان مشخصه های مربوط به سنشان_عبورخواهند کرد.
شما می توانید سگتان را برای مهیا کردن مراقبت های مناسب سنش تحت نظر یگیرید تا طول عمرش طولانی شود.
شما می توانید با انجام اقدامات زیر طول عمر سگتان را افزایش دهید
-سگ خود را عقیم و اخته کنید تا مانع ابتلا به سرطان و دیگر بیماری های دستگاه تناسلیش شود.
-ارائه دادن تغذیه سگ با کیفیت بالا
-سگ خود را با ورزش دادن زیاد که مانع چاقی و شرایط تهدید کننده حیات میشود بیمه کنید.
-از سگ خود در یک محیط طبیعی و گرم مراقبت کنیدتا وضعیت روحی اش همراه با وضعیت جسمانی اش افزایش پیدا کند.
-طبق برنامه واکسن های سگتان را تزریق کنید.
-به دنبال رژیم بهداشت دهان و دندان سگتان باشید تا مانع از پوسیدگی شود که این می تواند موجب بیماری های قلبی شود.

به یاد داشته باشد سن نژاد های مختلف در روش های مختلف نگهداری متفاوت است
شما باید با دامپزشک دباره مشخصه های آن نژاد خاص که باعث تغییر طول عمرش می شود صحبت کنید.


مترجم :سیده سنا احمدی(تدی خرسی)
منبع:http://www.vetinfo.com