عشق يك سگ! 


آنها مشتاقانه به هرمنظوري در هر زمان از روز به ما عشق ميورزند.
و سگ من به نوعي متوجه ميشود كه من چه ميگويم.
از حسن استقبال صميمانه ي يك سگ ,عشق واقعي قابل فهم ميشود.
چشمان آنها صداقت را آشكار ميكند,قلب آنها پاك و مهربان است.

عشق يك سگ! 
تكان دادن دم آنها شاخص شادي آنها ميباشد.
ديدن تكان خوردن دم يك سگ باعث بيشتر شدن شادي من ميشود.
عشق يك سگ آرامش را پيشكش شما ميكند.


عشق يك سگ! 
نوازش كردن يك سگ راه شگفت انگيزي براي التيام بخشيدن ميباشد.
عشق واقعي يك سگ اين احساس را به شما ميدهد كه انگار اين عشق از جايي بالاتر مي آيد!
اين رابطه ي دروني به رشد روح من كمك ميكند.

با اينكه من يك انسان هستم اما عشق من بايد بيشتر شبيه يك سگ باشد!مترجم:S4R4
منبع:poet.com