نكاتي براي سفر با اتومبيل:

ـ آموزش را به اين صورت شروع كنيد كه ابتدا مقداري از غذاي گربه را نزديك اتومبيل قرار دهيد. يكبار كه اين كار به طور كامل انجام شد، گربه بايد به تدريج با صداي روشن شدن اتومبيل و اتومبيل در حال حركت با استفاده از اسباب‌بازي‌ها و سپس با صداي واقعي آشنا شود.ـ بعد از پايان آموزش گربه نبايد عصبي يا ترسيده باشد.ـ بعد از آموزش آشنايي با صداي وسيله‌ي نقليه يك بار كه گربه سوار اتومبيل شد و بر روي صندلي او را مستقر كرديد، سعي كنيد كه اتومبيل را چند اينچ حركت دهيد و اين كار را به تدريج تا وقتي كه گربه ترس از حركت نداشته باشد ادامه دهيد.ـ سپس يك بار كه گربه را درون اتومبيل قرار داديد مدت زمان كوتاهي شروع به حركت كنيد.ـ پس از چند بار تكرار هر بار مدت زمان رانندگي را كمي افزايش دهيد تا گربه براي مسافرت آماده شود.
اگر چه ممكن است گربه درون اتومبيل بسيار راحت باشد، اما اين مهم است كه از آزاد حركت كردن گربه در حين رانندگي جلوگيري شود. همچنين آنها بايد به ماندن در درون بستر يا جعبه‌اي كه برايشان جهت مسافرت فراهم مي‌كنيد نيز عادت كنند.

براي قرار دادن گربه درون اتومبيل صندوق‌هاي فلزي يا صندوقهايي با پوشش نرم‌تر در دسترس‌ترند. براي مسافرت‌هاي هوايي صندوق‌هايي كه پوشش نرم‌تري دارند ايده‌آل‌ترند.

چه چيزهايي را همراه داشته باشيم

ـ براي مسافرت با پت يك برچسب شناسايي در نظر بگيريد.- براي پياده‌روي‌هاي كوتاه با پت خود در اماكن ناآشنا در هنگام مسافرت حتما از قلاده يا لوازم مخصوص اين كار استفاده كنيد.ـ به منظور آرام و راحت نگه داشتن پت خود در طول سفر، پتو، غذا و اسباب‌بازي‌هاي مورد علاقه‌ي او را همراه داشته باشيد. ـ همراه داشتن مواد غذايي مخصوص و داروهاي مورد نياز پت ضروري است. همچنين پت‌ها در طول سفر بايد آب بنوشند.


ـ گربه بايد به راحتي امكان دستشويي كردن را داشته باشد. همراه غذا و آب، كيسه‌هايي براي دفع و بستر گربه را بايد همراه داشته باشيد.ـ براي مسافرت‌هاي جاده‌اي صندوق‌هاي فلزي براي حمل گربه ايده‌آل‌تر و ضروري است.


ـ همچنين جعبه كمك‌هاي اوليه را نيز همراه داشته باشيد.ـ به خاطر داشته باشيد در صورتي كه با هواپيما سفر مي‌كنيد گواهي سلامت گربه را همراه داشته باشيد.

پيشنهاداتي براي مسافرت با پت

پت‌ها بايد چند ساعت قبل از مسافرت آب و غذا خورده باشند.


برخي از خطوط هوايي قوانين و شرايط خاصي براي نوع حيوانات خانگي كه اجازه حمل آنها را به ما مي‌دهند دارند. پس بهتر است كه از پيش از آن مطلع باشيم و گربه‌ خود را براي ماندن در محلي كه قرار است در هنگام پرواز در آنجا بماند آموزش و آماده كنيم.سفر با پت نبايد استرس‌زا باشد. برنامه‌ريزي كافي و آموزش مناسب حيوان خانگي ميتواند سفر را آسان و ايمن بسازد.

ترجمه: خاله‌ي شاني
vetinfo