ماکائو های هیبرید بسیار زیبا هستند و دارای رنگ امیزی متنوع. برخی از انواع ماکائو هیبرید در حال حاظر نسل دوم یا سوم و یا حتی بیشتر هستند. اما ماکائو همچنام ماکائو مانده است. انها همان سطح از مراقبت و نگهداری را از نگهدارندگان خود به عنوان گونه های خاص نیاز دارند. رنگ امیزی این پرندگان را اغلب میتوان به یکی از والدین نسبت داد اما خلق و وخوی و رفتار انها نامشخص است.
 
به همین دلیل شما باید تمام اطلاعاتی که میتواند در مورد مشخصه های والید پرنده به دست بیاورید. ابتدا مطمعن شوید که توانایی و ظرفیت نگهداری و دست زدن به تمام انواع ماکائو هارا دارید و سپس اقدام به خرید یک جوجه ماکائو هیبرید بکنید.
 
ادامه دارد....
ترجمه: بهرام بیانی